Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / LTSP

LTSP

by milobit last modified Apr 06, 2009 02:54 AM
Linux Terminal Server Project, kako ga instalirati bez muke na Gentoo sistemu centralna tema je ovog upustva

Uvod

LTSP - Linux Terminal Server Project na jednostavan način omogućava  korišćenje jeftinih radnih stanica kao terminala sa grafičkim ili tekstualnim okruženjem  koje se direktno pokreću putem mreže sa GNU/Linux servera.

U jednom klasičnom poslovnom okruženju svaki sto ima kompletan računar koji je relativno dobro opremljen i  u kome se nalazi harddisk sa više gigabajta memorije. Korisnici memorišu sve podatke lokalno, (svako na svom račinaru) backup (pravljenje rezenrih kopija) podataka se vrši jako retko ili skoro nikada.

Da li ovakav način ima smisla uopšte, da svako ima ovakav računar za radnim stolom?

Odgovor LTSP-a je, ne.

Na sreću postoji alternativa. Kada se LTSP koristi dovoljno je imati najobični računar koji je na tržistu već zastareo i cena mu je niska. Harddisk, disketna jedinica kao i CDROM nisu uopšte potrebni, Sve što je potrebno je jedna mrežna kartica.

Pri butovanju terminal od servera dobija IP adresu, nakom toga dobija sve ostale potrebne informacije kao i sam Kernel i na kraju se montira root direktorijum preko NFS-a.

Radne stanice mogu da se konfigurišu na tri različita načina:

 • Grafičko okruženje - X Window System

U X Window sistemu moguće je koristi sve instalirane aplikacije koje se nalaze na serveru ili na drugom serveru

     koji se nalazi u mreži.

 • Tekstualno okruženje na bazi Telnet sesije

Radna stanica može da ima i do devet sesija. Svaka sesija je u jednoj virtualnoj konzoli. Sa ALT-F1 do ALT-F9

     moguće je prebacivanje između pojedinih virtualnih konzola.   

 • Shell prompt
    

Radna stanica može tako da se konfiguriše da se pri logovanju dobije direktno Bash shell prompt. Ovo je veoma

     korisno pri traženju grešaka od X Window sitema ili problema sa NFS-om.

 

 

Odlična stvar je da mnoštvo radnih stanica može da funkcinše sa jednog jedinog servera. Koliko radnih stanica to može da bude? To sve zavisi od jačine servera i od vrste apllikacija koje će se koristiti.

 

Nije uopšte neobično da 50 radnih stanica sa Mozilla i OpenOffice aplikacijom bez problema opskrbljuje jedan Dual P4-2.4Ghz (Xeon) sa 4GB radne memorije. Mi znamo da to radi. U stvarnosti load-average vrednost rekto prelazi 1.0!

 

 

Instalacija

 

Trenutno je LTSP maskiran pa ga treba odmaskirati.

 

Za instalaciju LTSP-a polazim od toga da imate instaliran sistem i funkcionalan X. Instalirajte paket ltsp koji će sa sobom povući sledeće pakete:

 • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
 • NFS - Network File System client and server daemons
 • TFTP - port of the OpenBSD Trivial File Transfer Protocol server

# paludis -ai ltsp

 


Konfiguracija

 

 

NFS

NFS ili Network File System je servis koji omogućava deljenje resusrsa Harddisk memorije preko mreže. U LTSP-u on se koristi za kompletno skladistenje operativnog sistem na terminalima i bukvalno zamenjuje harddisk u terminal klijentima. Podešavanje NFS-a je veoma jednostavno. Kako podestiti NFS pogledajte u LUGoNS upustvima

.

 

U datoteci  /etc/exports upisati sledeće:

/opt/ltsp-4.2/i386     192.168.0.0/255.255.255.0(ro,no_root_squash,async)
/var/opt/ltsp/swapfiles  192.168.0.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,async)

Posle toga startujemo NFS servis

# /etc/init.d/nfs start

i ubacimo da se automacki startuje pri svakom reboot-u mašine

 

# rc-update add nfs default

 

TFTP

 

 

TFTP je jednostavan protokol za prenos podataka, koji LTSP koristi da bi prebacio Kernel na terminal.

Da bi TFTP radio potrebno je samo otkomentarisati sledeća dva reda u /etc/conf.d/in.tftpd

 

INTFTPD_PATH="/tftpboot"
INTFTPD_OPTS="-s ${INTFTPD_PATH}"

TFTP startujemo

 

# /etc/init.d/in.tftpd start

A da bi se atomacki TFTP servis startovao pi reboot-u ubacimo ga kao i NFS u rc-update

 

# rc-update add in.tftpd default

 

DHCP

 

 

 

DHCP je protokol za automacko dodeljivanje TCP/IP konfiguracije umreženih računara. LTSP ga koristi da bi automacki dodelio IP adresu kao i ostale važne podatke terminalima da bi mreža radila kako treba.

 

Ovako treba da izgleda konfiguracija u /etc/dhcp/dhcpd.conf

 

# dhcpd.conf

ddns-update-style          ad-hoc;

option subnet-mask         255.255.255.0;
option broadcast-address     192.168.10.255;
option routers             192.168.10.250;
option domain-name-servers  192.168.10.250;
option domain-name        "lugons.org";  # You really should fix this
option option-128 code 128 = string;
option option-129 code 129 = text;


get-lease-hostnames      true;

next-server          192.168.10.250;
option root-path       "192.168.10.250:/opt/ltsp-4.2/i386";
filename           "pxelinux.0";

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range  192.168.10.220  192.168.10.230;
#  if substring (option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient" {
#    filename "/tftpboot/lts/2.6.16.1-ltsp-1/pxelinux.0";
#  }
#  else{
#    filename "/tftpboot/lts/vmlinuz-2.6.16.1-ltsp-1";
#  }
}
#
# If you need to pass parameters on the kernel command line, you can
# do it with option-129. In order for Etherboot to look at option-129,
# you MUST have option-128 set to a specific value. The value is a
# special Etherboot signature of 'e4:45:74:68:00:00'.
#
# Add these two lines to the host entry that needs kernel parameters
#
#    option option-128   e4:45:74:68:00:00;    # NOT a mac address
#    option option-129   "NIC=ne IO=0x300";
#

 

Posle ovoga startovati dhcpd i staviti ga da se automacki startuje pri reboot-u mašine.

 

# rc-update add dhcp default
# /etc/init.d/dhcp start

 

LTSP

 

 

ltspadmin je alat pomoću koga konfiguršemo LTSP. Otkucajmo ltspadmin komandu u shell-u.

 

ltspadmin - v0.17                    LTSP dir: /opt/ltsp-4.2

LTSP Administration Utility

 Install/Update LTSP Packages                         
 Configure the installer options                        
 Configure LTSP                                
                                        
 Quit the administration program                        Press <Enter> to Select  N-Next  P-Prev  Q-Quit

Prvi korak kada smo ušli u ltspadmin je da instaliramo sve LTSP pakete. Izaberimo Install/Update LTSP Packages  i uđimo u  njega. Zatim  markiramo sve pakete sa  A i na kraju Q. Posle ovoga svi potrebni paketi biće instalirani.

 

Posle toga treba još odraditi konfig, to se jednostavno radi preko opcije Configure LTSP.

 

ltspcfg - Version 0.16

Checking Runlevel....: 3
Checking Ethernet Interfaces
Checking Dhcpd.....
Checking Tftpd.......
Checking Portmapper...
Checking nfs....
Checking xdmcp............Found: gdm   Using: gdm
Checking /etc/hosts.
Checking /etc/hosts.allow.
Checking /etc/exports.
Checking lts.conf.

Press <enter> to continue..

Pritiskom na taster enter ulazite u sledeći meni:

ltspcfg v0.16            The Linux Terminal Server Project (http://www.LTSP.org)

  S - Show the status of all services
  C - Configure the services manually
  Q - Quit

Make a selection:

Pomoću o opcije C treba da dobijete meni za konfiguraciju.

ltspcfg v0.16            The Linux Terminal Server Project (http://www.LTSP.org)


   1 - Runlevel
   2 - Interface selection
   3 - DHCP configuration
   4 - TFTP configuration
   5 - Portmapper configuration
   6 - NFS configuration
   7 - XDMCP configuration
   8 - Create /etc/hosts entries
   9 - Create /etc/hosts.allow entries
  10 - Create /etc/exports entries
  11 - Create lts.conf file

  R - Return to previous menu
  Q - Quit

Make a selection:

XDMCP će se buniti kako ne može da nadje default display manager. Sve sto je potrebtno da ovo sredite je da napravite datoteku u /etc/X11 koja se zove default-display-manager i da u nju ubacite /usr/bin/xdm.

# cd /etc/X11/
# touch default-display-manager
# echo "/usr/bin/xdm" > default-display-manager

 

Pošto ste sve konfigurisali kako treba kada se vratite u predhodni meni i pritisnete S treba da vam se pojavi ovakava konfiguracija.

 

ltspcfg v0.16      The Linux Terminal Server Project (http://www.LTSP.org)

Interface IP Address   Netmask     Network     Broadcast    Used 
eth0   192.168.2.2   255.255.255.0  192.168.2.0   192.168.2.255  <-----

Service  Installed  Enabled  Running  Notes                
dhcpd      Yes     no    Yes     Version 3
tftpd       Yes     Yes    Yes     Has '-s' flag
portmapper  Yes     no    Yes    
nfs         Yes     no    Yes    
xdmcp      Yes     no    Yes     gdm  Using: gdm

File                   Configured Notes              
/etc/hosts                  Yes     
/etc/hosts.allow             Yes     
/etc/exports                Yes     
/opt/ltsp-4.2/i386/etc/lts.conf   Yes     

Configured runlevel: 3     (value of initdefault in /etc/inittab)
  Current runlevel: 3     (output of the 'runlevel' command)

Installation dir...: /opt/ltsp-4.2

Press <enter> to return to the main menu...

Kada ste uspešno konfigurisali sve što je trebalo, probajte da stratujete terminal i dajate mu opciju da butuje preko mreže.

 

 

 

 

Korisni linkovi

 

 

Document Actions