Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / Vreme potrebno za kompajliranje

Vreme potrebno za kompajliranje

by Goran Mekić last modified Oct 10, 2007 05:14 PM
Obično Vam treba neko orijentaciono vreme kompajliranja, zar ne?
Verovatno Vam je dojadilo da blenete u monitor očekujući da se, pri kompajliranju, pojave poznate mustre na konzoli kako biste znali gde ste otprilike stigli i koliko će još da traje. Da budem iskren, gledanje u konzolu mi nije dojadilo, ali ocena vremena kompajliranja mi i te kako treba. Evo kako doći do tih rezultata. Prvo što treba da uradite je da instalirate portage-utils paket. U njemu se, između ostalog, nalazi i program qlop koji služi za ocenjivanje vremena potrebnog za kompajliranje paketa. Evo i liste opcija:
  -e, --estimate        * sa -t, oceni vreme ignorišući verziju (samo ako koristite paludis)
  -g, --gauge           * Izbroj puta koliko je paket instaliran
  -t, --time            * Izračunaj vreme instalacije za određeni paket
  -p, --pipe            * Prosledi izlaz "paludis -ip" da bi se izračunalo vreme instalacije
  -H, --human           * Ispiši sekunde u čoveku čitljivom formatu (potrebno je i -t)
  -l, --list            * Pokaži istoriju instalacija
  -u, --unlist          * Pokaži istoriju deinstalacija
  -s, --sync            * Pokaži istoriju sync-ovanja
 -o, --overlay   <arg> * U obzir samo uzmi <arg> repozitorijum (samo ako koristite paludis)
  -c, --current         * Pokaži paket koji se trenutno instalira
  -f, --logfile   <arg> * Čitaj emerge log fajl umesto /var/log/paludis.log
  -v, --verbose         * Pravi puno ispisa
  -q, --quiet           * Smanjuje količinu ispisa; ne ispisuje upozorenja
  -C, --nocolor         * Ne koristi boje
  -h, --help            * Prikaži opcije i završi program
  -V, --version         * Prikaži verziju i završi program
Koje opcije ćete koristiti zavisi od Vas. Istražite opcije koje Vama najviše odgovaraju. Recimo, korisno je da, dok kompajlirate nešto, koristite komandu:
# qlop -c
koja prikazuje koliko će vremena biti potrebno da se završi paket koji se trenutno kompajlira. Ako želite da pored te informacije dobijete i koliko će vremena biti potrebno za trenutnu komandu koja kompajlira (recimo, emerge -e world koji radi na nekoj drugoj konzoli), koristite:
# qlop -cv
Najbolji način da shvatite sve opcije je da eksperimentišete sa njima.

Takođe, postoji slična varijanta u Web izdanju (unesite izlaz komande "emerge -p <paket>").  A sada, odmorite oči uz neko pivo onoliko vremena koliko Vam qlop ili Web ekvivalent to kažu.

Document Actions