Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Midnight Commander

Midnight Commander

by Nikola Kavecan — last modified Mar 22, 2006 01:54 PM
Kratak pregled komandi
Midnight Commander je izuzetan file manager, koji veoma podseća na program Norton Commander, koji je radio još pod operativnim sistemom DOS, ali sa daleko naprednijim mogućnostima.

Program se pokreće unosom komande

bash-3.0$ mc

Midnight Commander se sastoji iz levog i desnog panela, u kojima su prikazani nazivi fajlova i foldera u tekućem folderu. Navigacija kroz program se vrši pomoću kurzorskih tastera, a u selektovan folder se ulazi pritiskom na taster Enter, dok je prelaz sa jednog panela na drugi korišćenjem tastera Tab.

Osnovne opcije Midnight Commander-a

Pri dnu ekrana vidite komande koje se izvršavaju pritiskom na funkcijske tastere:
- F1 help fajl za Midnight Commander-a
- F2 otvara se diajlog prozor sa komandama koje izvršavate nad selektovanim fajlom (folderom).

To su:
- @ - do something on the current file - unošenje komande
- 0 - edit a bug report and send it to root - slanje poruke root-u
- 2 - Call the info hypertext browser - informacije o nekim komandama
- 3 - Make a release of the current subdirectory (tar.gz) - manipulacija sa tar.gz arhivama
- 4 - Make a release of the current subdirectory (tar.bz2) - manipulacija sa tar.bz2 arhivama
- n - Inspect gzip-ed newsbatch file -
- h - Strip headers from current newsarticle -
- r - Copy file to remote host - kopira selektovan fajl na udaljeni kompjuter
- y - Gzip or Gunzip current file - pakuje (ili otpakuje) selektovani fajl
- b - Bzip or bunzip2 current file - pakuje (ili otpakuje) selektovani fajl, pomoću bzip (bunzip) arhivera
- F3 pregled fajlova (bez mogućnosti editovanja)
- F4 editovanje selektovanog fajla
- F5 kopiranje selektovanog fajla (direktorijuma) na drugi panel
- F6 premešta selektovani fajl (direktorium) na drugi panel
- F7 kreira novi direktorijum
- F8 briše selektovani fajl (direktorijum)
- F9 pristup meniju, čije komande vidimo pri vrhu ekrana
- F10 izlaz iz programa.

Pri vrhu ekrana se nalaze sledeće komande, kojima se pristupa pritiskom na taster F9:
- Left - komande koje se odnose na folder koji vidimo sa leve strane ekrana
- Listining mode - pregled fajlova
- Quick view - brzi pregled
- Info - prikazuje informacije o fajlu selektovanom u suprotnom panelu
- Tree - prikazuje foldere u obliku drvata
- Sort order - izbor načina sortiranja prikazanih fajlova
- Filter - unošenje filtera, čime prikazujemo samo određene fajlove
- Network link - spajanje na udaljeni računar
- FTP link - Midnight Commander je ujedno i veoma dobar FTP klijent, u čiji režim ulazimo startovanjem ove komande
- Rescan - ponovni pregled selektovanih direktorijuma
- File - komande koje se odnose na manipulaciju fajlovima
- User menu - identična komanda, kao kada pritisnemo taster F2
- View - identična komanda, kao kada pritisnemo taster F3
- View file - unesite ime fajla koji želite da pregledate
- Filtered view - izfiltriran pregled
- Edit - identična komanda, kao kada pritisnemo taster F4
- Copy - identična komanda, kao kada pritisnemo taster F5
- Chmod - komanda za promenu moda datoteke ili direktorijuma (pravo pristupa, kao i tip datoteke (da li je samo za čitanje, da li je izvršna datoteka, i sl.)
- Link - kreiranje linka do neke datoteke
- SymLink - kreiranje simboličnog linka (prečice, shortcut-a)
- EditSymLink - editovanje simboličkog linka
- Chown - promena vlasnika nad selektovanom datotekom
- Advanced Chown - napredna opcije komande chown
- Rename/Move - identična komanda, kao kada pritisnemo taster F6; premesta selektovani fajl (direktorijum)
- Mkdir - kreira direktorijum (kao F7)
- Delete - brisanje fajlova/foldera (kaoo F8)
- Quick cd - prelazak u drugi direktorijum
- Select group - selektovanje samo određenih fajlova
- Unselect group - deselektovanje selektovanih fajlova
- Reverse selection - selektuje fajlove koji nisu selektovani, i suprotno
- Exit - izlaz iz programa (kao i na F10)
- Command - sadrži sledeće komande
- Directory tree - prikazuje foldere u obliku drveta
- Find file - traži željeni fajl
- Swap panels - zamenjuje panele
- Switch panels on/off - sakriva Midnight Commander
- Compare directories - upoređuje dva direkorijuma
- External panelize - definišanje proizvoljnih komandi
- Show directory sizes - prikazuje veličine foldera
- Command history - prikazuje poslednje komande
- Ridirectory hotlist - prečice do željenih direktorijuma
- Background jobs - prikazuje spisak programa koji se odvijaju u pozadini
- Undelete files (Ext2fs only)
- Extension file edit - definisanje operacija koje Midnight Commander može da izvrsi
- Menu file edit - editovanje menija Midnight Commander-a
- Options - konfiguracija Midnight Commandera
- Configuration - konfiguracija osnovnih parametara Midnight Commander-a
- Layout - konfigurisanje izgleda Midnight Commander-a
- Confirmation - podešavanje jos nekih parametara Midnight Commander-a
- Display bits - podešavanje načina prikaza
- Learn keys - zanimljiv način da naučite da koristite tastaturu u Midnight Commander-u
- Save setup - snimanje trenutne konfiguracije podešavanja.
- Right - komande koje se odnose na desni panel Midnight Commander-a. Identične su kao za levi panel.

Document Actions

Filed under: