Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Organizacija Fajl sistema

Organizacija Fajl sistema

by Dani last modified Nov 18, 2005 07:29 PM
Linux raspolaže direktorijumom, kao načinom oganizovanja fajlova. Direktorijum je poseban fajl, u okviru koga mogu da se nalaze fajlovi ili drugi direktorijumi (takođe se nazivaju poddirektorijumi). Linux strukturu fajlova možete vizuelno da zamislite kao obrnuto stabalo, pri čemu se koren (root) nalazi na vrhu. Zbog toga se direktorijum najvišeg nivoa zove root direktorijum i označava se sa jednom kosom crtom nagnutom na desno / (forward slash). Svi direktorijumi i fajlovi pripadaju root direktorijumu.
/
root direktorijum. Ovo je "roditelj" svih direktorijuma i fajlova, koji se nalaze u linux fajl sistemu
/bin
Sadrži elementarne Linux-Kommande za održavanje sistema, koje mogu da se koriste od svih korisnika.
/boot
Sadrži datoteke za bootovanje sistema. Takođe može i Kernel tu da se nalazi.
/dev
Sadrži sve device datoteke. To su datoteke koje služe za pristup hardveru i elementarnim softwerskim funkcijama.
/etc
Sadrži konfiguracione datoteke za kompletan sistem.
/home
Linux je višekorisnički (mutliuser) sistem. Svaki korisnik na sistemu poseduje svoj konto i svoj sopstveni samo njemu jednoznačni direktorijum u kome se sve njegove personalne stvari nalaze.
/lib
Sistemske biblioteke koje su neophodne da bi sistem funkcionisao. C bibilioteke, dinamičke linkove, ncurses biblioteka kao i kenel moduli se nalaze u ovom direktorijumu.
/lost+found
Ovaj direktorijum sadži fajlove procesa koji su bili u toku kada je sistem abnormalno završio sa radom. Sistem koristi ovaj direktorijum da povrati fajlove. Postoji jedan /lost+found direktorijum za svaku particiju na disku.
/mnt
Temporalno montirani (prijavljeni) uređaji kao sto su cdrom, disketa, usb ključ ili eksterni diskovi se nalaze u ovom direktorijumu.
/opt
Optional software packages. Ideja iza ovoga je da se svi dodatni paketi instaliraju u /opt da bi se laske odvojili ili eventualno kasnije opet uklonili sa sistema.
/proc
Ovo je specijalan direktorijum. On u stvari nije deo sistema ali je jedna vrsta virtuelnog sistema koja ima pristup ka svim vitalnim informacijama. Uz pomoć njema možete dobiti sve informacije o hardware-u i sistmeu. Probaj te: cat /proc/cpuinfo.
/root
Kućni direktorijum najmoćnijeg korisnika na sistemu. Umesto da stoji u /home/root njegov direktorijum je smesten u /root. Razlog za to je jednostavan. /home je obično različita praticija od /. U slučaju da se nešto desi sa sistemom root mora da bude u mogucnosti da se loguje na sistem kako bi mogao da izvrsi neophodne popravke i dovede ponovo u red ostećene particije sistema.
/sbin
Sadrži komande za održavanje sistema. Svi programi koji se ovde nalaze mogu se izvršavati samo kao root.
/tmp
Mesto za trenutno skladištenje temporernih fajlova. Svi korisnici sistema imaju pravo da pišu i brišu u ovom direktorijumu.
/usr
Unix System Resource. Ovo je najveći direktorijum na Linux sistemu. U njemu se nalazi dokumentacija, kernel program, Xwindow sistem i mnoštvo programa.
/var
Direktorijum sadrži sve log fajlove sistema, keširane fajlove kao i datoteke koje su trenutno "zaključane". Ovo je direktorijum u kome se fajlovi najčešće menjaju.

Document Actions