Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Uputsvo za prevođenje

Uputsvo za prevođenje

by Alef — last modified Feb 21, 2006 01:19 PM

Uputstvo za prevođenje dokumentacije

Podešavanja za Gvim

Da bi mogli da koristite naša slova u Gvim-u potrebno je da uradite dve stvari: 1) Podesite kodni raspored koji želite da koristite i 2) Podesite font koji želite da koristite (s tim da i kodni raspored i font moraju da sadrže naša slova). Što se tiče kodnog rasporeda, najbolje da koristite UTF-8, a to ćete dobiti tako što u komandnom modu ukucate:

:set encoding=utf-8

Što se fonta tiče, to je već stvar ukusa… Ja, lično, najviše volim:

:set guifont=Fixed\ 14

Naravno, sva ova podešavanja možete da upišete u $HOME/.vimrc i biće automatski učitana prilikom startovanja vim-a. Komande su iste, ali treba da izostavite :, znači:

$ cat >> .vimrc << EOF
set encoding=utf-8
set guifont=Fixed\ 14
EOF

Preslovljavanje

Ukoliko imate dokumentaciju na latinici i želite da je prevedete na ćirilicu, ili obrnuto, možete to lako obaviti uz pomoć jednog od sledeća dva programa:

  • unistd — Vlade Kešelja.
  • vučko — Aleksandra Veselinovića.

Oba programa su napravljena tako da prepoznaju HTML markere i ne preslovljavaju ih, s tim da se programu unistd to mora eksplicitno navesti opcijom -h, dok se vučku mora ekplicitno navesti ukoliko se radi sa običnim tekstualnim datotekama opcijom -text.

Avaj, problem nastaje budući da ni jedan od ova dva programa ne zna da neke reči treba da ostanu u originalu na latiničnom pismu (reči tipa Linux, PostScript, GNOME…). Sve one će biti prevedene slovo po slovo na ćirilicu. Za ovaj problem nema tako lakog rešenja, već se mora ručno prepravljati svaka reč, ali da bi malo automatizovali proces, napravio sam malu skriptu koja automatski preslovljava selektovanu reč u Vim editoru. Jedini zahtev je da u vaš Vim bude uključena mogućnost skriptovanja u Python-u, što je u svim iole ozbiljnim distribucijama već automatski urađeno… :) (U Debian-u treba instalirati paket vim-python, u Mandrivi je dovoljno instalirati paket gvim…)

Sve što je potrebno, je da sačuvate skriptu c2l u direktorijum u kojem se nalazi tekst koji preslovljavate, da otvorite svoj omiljeni editor u grafičkom modu, znači gvim:

Selektujete tekst koji želite da preslovite:

Ukucate :, vim će sam dodati '<,'> posle te dve tačke, a nakon toga upišete: pyf c2l:

Lupite Enter i tekst će biti preslovljen:

Za svaki sledeći put dovoljno je samo da ukucate dve tačke i strelicu na gore (tj. pozovete poslednju otkucanu komandu).

Naravno skripta za obrnuot preslovljavanje, tj. iz latinice u ćirilicu se kao što ste i pretpostavili zove l2c.

Napomena: Vim ima mogućnost da radi sa programima iz komandne linije i da im prosleđuje tekst iz selektovanih redova, što znači da možete koristi vučko ili unistd za preslovljavanje u vim-u, ali na ovaj način imate mogućnost preslovaljavanja samo čitavih redova, a ne i delova reda.

Document Actions

Filed under: