Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Prečice (shortcuts) bash shell okruženja

Prečice (shortcuts) bash shell okruženja

by iceNick — last modified Sep 28, 2006 01:19 PM
Neke od najkorisnijih prečica u bash shell okruženju koje bi svaki sistem administrator trebao da zna
bash je Unix (i naravno Linux) komandni interfejs koji se koristi za zadavanje komandi operativnom sistemu (poznatiji kao shell).

Naziv bash se piše sa pocetnim malim slovom, i znaci ponovo roden (Bourne again ili born again). Inicijalno ga je razvio Brian Fox, još 1987. dok je od 1990 Chet Ramey zadužen za dalji razvoj projekta.

Inače, bash je osnovni komandni interfejs na vecini Linux sistema, i srecemo ga i na vecini Unix-olikih sistema.

Rad u Linux shell-u cesto zna da bude mukotrpan, zato što ne sadrži prednosti desktop okruženja na koje smo navikli koristeci Windows i MacOS sisteme, kao i razne XWindows menadžere. Velika prednost korišcenja shell okruženja se ogleda u slucaju administracije sistema, koja je ovim putem mnogo brža nego korišcejnem VNC alata (o tome neki drugi put). Takode, bash ima ugradene mnoge precice koje se zadaju putem tastature, i cije je pozanvanje neophodno za komotan rad.

U nastavku teksta predstavicu neke od najkorisnijih precica koje bi svaki sistem administrator trebao da poznaje.

1. kurzorski tasteri - pomocu tastera za gore i dole pozivate prethodnu komandu koju ste zadavali sistemu. Tasteri levo i desno služe za pomeranje kurzora po komandnoj liniji

2. Tab taster - nakon zadavanja jednog ili nekoliko pocetnih slova komande ili naziva fajla ili direktorijuma, pritisak na ovaj taster ce dopuniti nastavak komande (ili fajla ili direktorijuma). Sa dva pritiska, izlistace se sve moguce komande koje na ovaj nacin dolaze u izbor.

3. Zadavanjem znaka ! (znak uzvika) ispred komande, ponovice kompletnu komandu sa svim argumentima koje ste zadali poslednji put.

4. Kombinacije sa tasterom Ctrl :

Ctrl + a Premešta kurzor na pocetak komandne linije
Ctrl + b Pomera kurzor jedan karakter u nazad (b = backward)
Ctrl + c Prekida komandu koja se upravo izvršava (c = cancel)
Ctrl + d briše karakter na kom se nalazi kurzor (d = delete)
Ctrl + e Premešta kurzor na kraj komandne linije (e = end)
Ctrl + h isto kao i Backspace, briše karakter ispred kurzora
Ctrl + f pomera kurzor jedno polje u napred (f = forward)
Ctrl + k Briše deo komandne linije desno od kurzora, sve do kraja linije (k = kill)
Ctrl + l Briše sadržaj ekrana (ova kombinacija je lakša nego da koristite komandu clear)
Ctrl + r Pretražuje history fajl u nazad za unesenom reci (fajl koji sadrži zapisane komande koje ste zadavali tokom rada)
Ctrl + t Menja položaj dva karaktera (onog na kom je kurzor, sa onim ispred kurzora)
Ctrl + u Briše sadržaj komandne linije ispred kurzora
Ctrl + w Briše celu rec ispred kurzora
Ctrl + z Suspenduje izvršavanje komande


5. Kombinacije sa tasterom Alt :

Alt + < Prikazuje prvu liniju u history fajlu
Alt + > Prikazuje poslednju liniju u history fajlu
Alt + ? Isto kao i da sve dva puta pritisnuli Tab, prikazuje moguce završetke komandne reci
Alt + * U jedan red upisuje sve moguce završetke komandne reci
Alt + / Prikazuje moguce završetke komandne reci
Alt + . Dopunjuje komandnu liniju sa argumentima od prethodnih komandi. Odlican i vrlo koristan trik!
Alt + c Karakter na kom je kurzor menja u veliko slovo
Alt + d Briše rec, od mesta na kom je kurzor
Alt + l Karakter na kom je kurzor menja u malo slovo
Alt + n Pretražuje history fajl u napred
Alt + p Pretražuje history fajl u nazad
Alt + u Menja sva slova u reci na kojoj je kurzor u velika slova
Alt + Back-space Briše celu rec na kojoj se nalazi kurzor


6. Kombinacije sa tasterima Ctrl + Alt + Del :

Ctrl + Alt + Del Restartuje racunar
Ctrl + Alt + Backspace Restartuje GUI okruženje


7. Kombinacije sa tasterom Esc :

Esc + d Briše celu reč
Esc + f Pomera kurzor na sledecu reč u napred u komandnoj liniji
Esc + b Pomera kurzor na sledecu reč u nazad u komandnoj liniji
Esc + t Pomera reč na kojoj se nalazi kurzor u nazadToliko o osnovnim prečicama, koje će Vam olakšati rad, a posebno udaljenu (remote) administraciju.

Document Actions