Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Opšte / Kako instalirati RoundCube

Kako instalirati RoundCube

by Goran Mekić last modified Jan 13, 2010 03:54 PM
RoundCube, sieve, virtuelni domeni, SQLite
Nakon instalacije je potrebno izmeniti konfiguracioni fajl tako da odgovara konfiguraciji ostalih servisa. U fajlu config/main.inc.php potrebno je izmeniti sledeće linije:
$rcmail_config['plugins'] = array('password', 'managesieve');
$rcmail_config['default_host'] = 'localhost';
$rcmail_config['username_domain'] = 'ns-linux.org';
$rcmail_config['mail_domain'] = 'ns-linux.org';
$rcmail_config['create_default_folders'] = TRUE;
$rcmail_config['default_charset'] = 'UTF-8';
$rcmail_config['preview_pane'] = TRUE;
$rcmail_config['read_when_deleted'] = FALSE;
$rcmail_config['check_all_folders'] = TRUE;

Takođe, potrebno je izmeniti fajl config/db.inc.php:

$rcmail_config['db_dsnw'] = 'sqlite:////var/www/htdocs/ns-linux.org/mail/SQL/sqlite.db';

Nakon ovoga biste trebali biti u mogućnosti da se ulogujete na svoj web mail.

Da bi korisnici mogli menjati svoje lozinke, potrebno je napraviti fajl plugins/password/config.inc.php tako što ćete prekopirati fajl koji dolazi uz instalaciju:

# cd plugins/password
# cp config.inc.php.dist config.inc.php

Nakon toga, treba izmeniti config.inc.php fajl:

$rcmail_config['password_driver'] = 'ldap';
$rcmail_config['password_ldap_basedn'] = 'ou=account,dc=mail';
$rcmail_config['password_ldap_method'] = 'user';
$rcmail_config['password_ldap_userDN_mask'] = 'uid=%name,ou=%domain,ou=account,dc=mail';
$rcmail_config['password_ldap_encodage'] = 'ssha';

Nakon ovoga bi trebalo sve da je funkcionalno.

Related content
OpenLDAP konfiguracija

Document Actions