Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Vesti / Fiskalne kase i na Linux-u

Fiskalne kase i na Linux-u

by milobit last modified Sep 24, 2008 01:04 AM
Prva javna verzija Linux drajvera za fiskalni štampač

Zahvaljujući saradnji između GALEB grupe i mikroDigital firme iz Novog Sada razvijen je drajver za fiskalni štampač FP 550 a ubrzano se radi na razvoju nove aplikacije za potpunu komunikaciju sa ovim fiskalnim štampacem, koja će konačno omogućiti da se mogu izdavati fiskalni računi i iz Linux operativnih sistema.

Ovaj program će zaokružiti već postojeću jedinstvenu ponudu knjigovodstvenih programa za Linux operativne sisteme, a što se detaljnije može videti ovde.

Iako je bilo rečeno da ovaj drajver neće biti dostupan kao nezavistan proizvod, odlučili smo da ga ipak javno i besplatno ponudimo svima. Ne samo to, već je i sav izvorni kod potreban za izradu ovog drajvera takođe dostupan. Njegove mogućnosti su veoma slične mogućnostima trenutno dostupnih programa Fi550 i FPTest (za Windows) koji je moguće preuzeti sa sajta proizvođača - GALEB grupe.

Sledi kratak spisak programa koje je neophodno instalirati i kratko uputstvo za intalaciju samog drajvera.
Kao i za sve ostale programe iz našeg paketa softverskih rešenja, neophodni su MySQL server verzija 5.0.* i JAVA počevši od verzije 1.5.*. Preporučuje se instalacija i JAVA JRE paketa.
Pretpostavićemo da su neophodni programi instalirani, podešeni i servisi podignuti, pa možemo preći na preuzimanje drajvera odavde. Za ispravno funkcionisanje programa je neophodno preuzeti sve stavke, osim src direktorijuma i tako ih i organizovati na Vašem računaru. Nakon preuzimanja potrebno je određene fajlove iskopirati na određene lokacije na sistemu. Sledi spisak fajlova i njihove destinacije, podrazumeva se da se kopiranje radi sa root privilegijama:

  • iskopirati: librxtxSerial.so u /usr/java/jre***/bin/ i u /usr/java/lib/ i u /usr/java/lib/ext/
  • iskopirati: RXTXcomm.jar u /usr/java/jre***/lib/ i /usr/java/lib/ext/
  • iskopirati: javax.comm.properties u /usr/java/jre***/lib/ext/

Svi ovi fajlovi se nalaze u lib direktorijumu koji ste preuzeli, dok je lokacija JAVA JRE kao iz primera iznad takva u slučaju instaliranja ovog paketa sa SUN-ovog sajta, za verziju jre-1.6.0_10-beta na Mandriva Linux 2008 operativnom sistemu i može se razlikovati od putanje na Vašem računaru.
Ukoliko je sve ovo urađeno, potrebno je povezati sam fiskalni štampač preko COM porta sa računarom, uključiti ga i pokrenuti program. Komanda za pokretanje se izdaje iz terminala/konzole i podrazumeva da se nalazite u direktorijumu u kome je i sam program: java -jar fi550.jar

Ovaj drajver je prethodnica našeg novog programa za rad sa fiskalnim kasama koji će se uskoro naći u komercijalnoj ponudi i biće integrisan u okviru istog.

Izvor: mikrodigital.com

Document Actions