Log in


Forgot your password?
prijatelji LUGoNSa
gnu.gif
linuxzasve.jpg
hulk.jpg
zextras_logo.png
 
You are here: Home / Uputstva / Gentoo/Exherbo / Emerge vs. Paludis

Emerge vs. Paludis

by Goran Mekić last modified Sep 05, 2007 10:33 AM
Kako se konfigurise i koristi paludis tako da odgovara konfiguraciji emerge-a

Za početak, par napomena. Ako se putanja završava sa kosom crtom "/", znači da je u pitanju direktorijum. Ako je stavka u formatu /neki/fajl: UNOS, to oznacava da se UNOS nalazi u /neki/fajl. Ako stavka počinje sa "#", znači da je u pitanju komanda.

emerge
paludis
/etc/portage/
/etc/paludis/
/etc/make.conf /etc/paludis/
/etc/make.conf: USE
/etc/paludis/use.conf
/etc/make.conf: CHOST
/etc/paludis/bashrc: CHOST
/etc/make.conf: CFLAGS /etc/paludis/bashrc: CFLAGS
/etc/make.conf: CXXFLAGS
/etc/paludis/bashrc: CXXFLAGS
/etc/make.conf: LDFLAGS /etc/paludis/bashrc: LDFLAGS
/etc/make.conf: MAKEOPTS
/etc/paludis/bashrc: MAKEOPTS
/etc/make.conf: SYNC
/etc/paludis/repositories/gentoo.conf
/etc/make.conf: PORTDIR_OVERLAY
/etc/paludis/repositories/<overlay>.conf*
/etc/make.conf: ACCEPT_KEYWORDS
/etc/paludis/keywords.conf
/etc/portage/package.[un]mask
/etc/paludis/package_[un]mask.conf
# emerge -v
Ne postoji, paludis uvek radi verbose operacije

* <overlay> moze biti bilo koje ime, ali se mora zavrsavati na conf

Document Actions